Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Tirana Veri

DREJTORIA ASHK TIRANA VERI

Dt. 09.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK Tirana Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. SHKURTE VAT LIKA, ZK 8320, NJESIA ADM 11, TIRANE
 2. ELI LAMI PRENCE, ZK 8250, NJESIA ADM 7, TIRANE
 3. LIDA ISUF BEZATI, ZK 8250, NJESIA ADM 7, TIRANE
 4. FITNETE PETREF SELIMAJ, ZK 8250, NJESIA ADM 7, TIRANE
 5. VERA HAXHI DURAJ, ZK 8250, NJESIA ADM 7, TIRANE
 6. ALBANA NAIM HASA (MANSAKU), ZK 8250 NJESIA ADM 7, TIRANE
 7. XHEMAL JAKUP META, ZK 8320 NJESIA ADM 11, TIRANE
 8. GJERGJ SAMI BEZATI, ZK 8250 NJESIA ADM 7, TIRANE
 9. XHEMAL ZYBER LILA, ZK 8210 NJESIA ADM 7, TIRANE
 10. GERTIAN DEMIR KAZAZI, KLAJDI DEMIR KAZAZI, ZK 8120 NJESIA ADM 4, TIRANE
 11. ERJON HALIT SULI, ZK 8320, NJESIA ADM 11, TIRANE
 12. VASIL SPIRO GACI, ZK 8360, NJESIA ADM 8, TIRANE
 13. TUR ISA FREGJAJ, ZK 8140, NJESIA ADM 3, TIRANE
 14. PAQESOR SERVET AGOLLI, ZK 8310, NJESIA ADM 11, TIRANE
 15. HASAN SHABAN ZIRI, ZK 8140, NJESIA ADM 3, TIRANE
 16. ZYBER DAN DAFKU, ZK 8330, NJESIA ADM 9, TIRANE
 17. DEBATIK HYSNI METANI, SHPETIM HYSNI METANI, ZK 8360 NJESIA ADM 9, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

ELION SEMANAJ