Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Tirana Veri

DREJTORIA ASHK TIRANA VERI

Dt. 11.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK Tirana Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. ABEDIN ISMAIL DUCELLARI, FERAT ABEDIN DUCELLARI, PELLUMB DUCELLARI, NURI QERIM HOXHA, ZK 8330, NJESIA ADM 9, TIRANE
  MARTE ZEF NIKOLLA, DAVE ZEF LINDERAKU, DRITAN MARK PARLUCA, ZK 8340, NJESIA ADM 8, TIRANE
  SKENDER SINAN LUSHA, ZK 8310, NJESIA ADM 11, TIRANE
  PETRIT GJON BOSETA, BJESHKE DED BOSETA, ZK 8320, NJESIA ADM 11, TIRANE
  MEHMET HASAN HAJDARI, ZK 8140, NJESIA ADM 11, TIRANE
  BAJRAM NIMAN AVDIAJ, ZK 8210, NJESIA ADM 7, TIRANE
  NIMAN UKE AVDIAJ, ZK 8210, NJESIA ADM 7, TIRANE
  NAXHIJE SHABAN BOKA, ZK 8330, NJESIA ADM 9 TIRANE
  FATMIR SULEJMAN KALAJA, ZK 8120, NJESIA ADM 4, TIRANE
  GRAMOZ METE HARIZI, ZK 8310, NJESIA ADM 11, TIRANE
  AGIM XHEMAL SHABANI, GJYLJANA SHABAN SHABANI, ENTLEVA AGIM SHABANI ZK 8370 ,NJESIA ADM 8, TIRANE
  LEJLA SHUAIP HAFIZI, ROANA SHEUKI HAFIZI, ZK 8370, NJESIA ADM 8, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

ELION SEMANAJ