Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Tirana Veri

DREJTORIA ASHK TIRANA VERI

Dt. 11.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK Tirana Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. IMER ZENEL MURATI, ZK 8250, NJESIA ADM 7, TIRANE
 2. SABAUDIN DAUT SULIMA, ZK 8250, NJESIA ADM 7, TIRANE
 3. FERDINAND FLAMUR GURI, ZK 8250, NJESIA ADM 7, TIRANE
 4. MYRIFETE ILJAS PESHTANI, ZK 8250, NJESIA ADM 7, TIRANE
 5. ROZETE HYDAI GAXHA, ZK 8250, NJESIA ADM 7, TIRANE
 6. BUJAR ZAIM HOXHA ZK, 8251, NJESIA ADM 8, TIRANE
 7. DRITAN NASIBI SHUKULLI, ZK 8310, NJESIA ADM 11, TIRANE
 8. AVNI RRUSTEM GAXHA, PETRIT RRUSTEM GAXHA, ZK 8310, NJESIA ADM 11, TIRANE
 9. KOLE PJETER UKAJ, ARDIAN PJETER UKAJ, ARBEN PJETER UKAJ, ANTON PJETER UKAJ,
 10. AGIM PJETER UKAJ, ZK 8320, NJESIA ADM 11, TIRANE
 11. SULEJMAN HAMZAN ISLAMI, ZK 8330, NJESIA ADM 9, TIRANE
 12. MUHAMET AHMET ALLBANI, ZK 8330, NJESIA ADM 9, TIRANE
 13. LUFTI VAIZ SHAHINI, ZK 8330, NJESIA ADM 9, TIRANE
 14. KIMETE SELIM HYSA, ZK 8120, NJESIA ADM 4, TIRANE
 15. FATMIR ISA TOPALLI, ZK 8310, NJESIA ADM 11, TIRANE
 16. LEZAN IBRAHIM LATA, AGRON LEZAN LATA, ASTRIT LEZAN LATA, ZK 8120, NJESIA ADM 4, TIRANE
 17. MBARIM SEJAT HOXHA, LILIANA PETRIT HOXHA, ZK 8250, NJESIA ADM 7, TIRANE
 18. BUJAR ZENEL MURATI, ZK 8250, NJESIA ADM 7, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

ELION SEMANAJ