Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Tiranë Rurale 1

DREJTORIA E ASHK TIRANA RURALE 1

Dt. 11.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK, Tirana Rurale 1 bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. HYSNI SHEFQET KUKA, ZK 3348, ZALL BASTAR, TIRANE
    GENTJAN PERPARIM KULLOJKA, ZK 1978, BERZHITE, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

RISENA XHAJA