Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Tiranë Rurale 2

DREJTORIA E ASHK TIRANA RURALE 2

Dt. 10.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK, Tirana Rurale 2 bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. ELEZ HASAN KOKA, ZK 3866, NJESIA ADM 6, TIRANE
 2. BESHKIM BEQIR CELHAKA, YLLI VATH CELHAKA, ZK 3321, NJESIA ADM 6, TIRANE
 3. GEZIM HEKURAN KILO, ZK 3866, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE
 4. FATMIR GAZMIR KLOSI, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE
 5. AGIM DERVISH LAMJA, ZK 1315, NJESIA ADM VAQARR, TIRANE
 6. FATMIR SHAQIR LUZI, ZK 2119, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE
 7. ARTUR QEMAL PALLAGATI, ZK 2676, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE
 8. ARTI ALI ELEZAJ (ARTGRES SH.P.K), ZK 2119, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE
 9. DILJANA STEFAN KAPBARDHI, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE
 10. DRITAN FARI HODO, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE
 11. DALIP HAXHI JATA, ZK 3866, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE
 12. ILIR NUREDIN HYSENAJ, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE
 13. FERIT HAZIZ SHEHI, ZK 3712, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

ARTUR COBANI