Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

DREJTORIA ASHK VLORË

Dt. 11.03.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. KLEARKO  HARILLO XANI, QIRANA THEODHOS XANI, ZK 1952, HIMARE, VLORE,
 2. JORGJI KOÇO KARO, AMALI MANOL KARO, ZK 1952, HIMARE, VLORE,
 3. SAVO VASIL KABUCI, DHOKSI VASIL KABUCI, ZK 1952, HIMARE, VLORE,
 4. IRAKLI LEONIDHA XANI, PARASQEVULLA KOZMA XANI, ZK 1952, HIMARE, VLORE,
 5. VASIL HARILLA BIFSHA, SUZANA FERIT BIFSHA, ZK 1481, DHERMI, VLORE,
 6. MARIA QIMO KOKAVESHI, VANGJEL LLAMBRO KOKAVESHI, ZK 1952, HIMARE, VLORE,
 7. THANAS DHISEO RUCI, KASIANI PAVLLO RUCI, ZK 1481, DHERMI, VLORE,
 8. AGIM VESEL NURAJ, AGIM, GJINOVEFA PETREF NURAJ, ZK 8601, 15 TETORI, VLORE,
 9. SALIHE ALEM NONA, FATBARDHA YZEIR BEJLERI, RAKELA YZEIR ISMAILAJ, SEMIRAM YZEIR JAKUPI, ERIOLA YZEIR BAKIU, ZK 8601, PARTIZANI, VLORE,
 10. FARI LEVEND AGAJ, NUREDIN RESUL AGAJ, ZK 8601, 15 TETORI, VLORE,
 11. PARASHQEVI RAKIP VESHAJ, QEMAL MASK VESHAJ, ZK 8601, PARTIZANI, VLORE,
 12. LILA FETI GUNA, FATMIR IMER GUNA, ZK 8601, PARTIZANI, VLORE,
 13. LUFTIJE HAXHI GLLUCAJ, SHKELQIM SPIRO GLLUCAJ, MEMUSH SPIRO GLLUCAJ, RINA SPIRO (LLANAJ) GLLUCAJ, DIANA SPIRO HOXHAJ (GLLUCAJ), GAZMENT SPIRO GLLUCAJ, ULSIO SPIRO GLLUCAJ, ZK 1765, GJORM, VLORE

Faleminderit!

DREJTOR

KLODIAN TROCI