Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

DREJTORIA ASHK VLORË

Dt. 21.04.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. LEFTER VASIL KONOMAJ,MIMOZA KRISTO KONOMAJ, ZK 2863, PALESE, HIMARE,
 2. FILIP FOTO BONJAKO, SOFIJE NAUN BONJAKO, ZK 1481, DHERMI, HIMARE,
 3. JAÇE TEKI AZIZAJ,SOSE XHELAL AZIZAJ, ZK 1039, ARMEN, SELENICE,
 4. DHURAT SHEFET HOXHAJ, RUZHDI GJOLEK HOXHAJ, ZK 2171, KOCUL, SELENICE,
 5. LIGOR ÇONI KOCKA, SHPRESA JONUS KOCKA, ZK 1039, ARMEN, SELENICE,
 6. FATMIR ZYBO JAUPAJ, ERVEHE SERRI JAUPAJ, ZK 1039, ARMEN, SELENICE,
 7. FERIK NUMAN ZANAJ, RAIMONDA HAJRO ZANAJ, ZK 1524, DRASHOVICE, SELENICE,
 8. NIKOLETA KRISTOFOR BOLLANO, ZK 1952, HIMARE, HIMARE,
 9. HANËME AVDI BELULI, ZK 8601, HAJRO CAKERRI, VLORE,
 10. ALEKS VASIL TATO, ADELINA SPIRO TATO, ZK 1952, HIMARE, VLORE,
 11. ARIANTHI PIRO BOLLANO, ALFRED PIRO BOLLANO, ZK 1952, HIMARE, HIMARE,
 12. PETRAQ SOTIR LLAMBRO, MARGARITA MANI LLAMBRO, ZK 8603, DESHMORET, VLORE,
 13. ARTAN SHABAN BRAHO, ALMA MITI BRAHO, ZK 8604, 24 MAJ, VLORE,
 14. DALIP HODO METAJ, IRENA SHEFQET METAJ, ZK 8604, 24 MAJ, VLORE

Faleminderit!

DREJTOR

KLODIAN TROCI