Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

DREJTORIA ASHK VLORË

Dt. 25.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. XHAFO BARJAM AVDIUR, MERITA XHEMAL AVDIU, ZK 8605, 11 JANARI, VLORE,
  2. KLODJAN MUSTAFA ADEMI, ANOLA FEJZI TARAJ, ZK 8602, PAVARSIA, VLORE,
  3. DHURATA HYSEN HASHO(DALIPI), PERI REXHEP DALIPI, DRITAN HAXHI DALIPI,
  4. VASHINGTON HYSEN DALIPI, ELISTABETA HYSEN BLETA(DALIPI), ZK 8605, OSMAN HAXHIU, VLORE,
  5. LADI SEMI TEKIU, TAJANE BANE TEKIU, ZK 8604, 1 MAJI, VLORE,
  6. ARBEN KASTRIOT BRAKA, EDLIRA PIRO BRAKA, ZK 8601, 15 TETORI, VLORE,
  7. ASTRIT SEJDI BRAKA, ZYLFIJE DILAVER BRAKA, ZK 8601, 16 TETORI, VLORE,
  8. NELI HADER HADERI, ENRIS XHAFER HADERI, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORE,
  9. MYZEJEN VEAP ADERI, AGIM XHAFER ADERI, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORE,
  10. ELI HADER HADERI, ERNIS XHAFERR HADERI, SHEFQET DIKTIM CENAJ, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORE

Faleminderit!

DREJTOR

KLODIAN TROCI