Për kalimin e së drejtës së pronës dhe kompensimin e subjekteve

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 17.01.2020

SHPALLJE

Të nderuar Qytetarë,
Klikoni mbi linkun për të gjetur Listën emërore të 618 përfituesve të kalimit të së drejtës së pronësisë dhe masa e vlera e shpërblimit për subjektet që kompensohen.

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion shpalljen zyrtare dhe listen emërore.