Për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe tërheqjen e lejeve të legalizimit

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 23.01.2020

LAJMËRIM

Janë të lutur, të gjithë qytetarët që gjejnë emrin në listat e më poshtme, të vijne të tërheqin pranë zyrave rajonale të Kadastrës faturën e taksës së ndikimit në infrastrukturë. Nëse nuk bëhet kjo pagesë, zyrat tona nuk emetojnë dot lejen e legalizimit dhe më pas certifikatën e pronësisë.
Ndaj lutemi të paraqiteni për të tërhequr këtë faturë!

Gjithashtu më poshtë do të gjeni edhe listat emërore për subjektettë cilet kanë gati lejen e legalizimit.

Faleminderit për bashkëpunimin!

Subjektet që duhet të paguajnë taksën e ndikimit në infrastrukturë:

DURRES:
TNI Durres

ELBASAN:
TNI Elbasan

LABINOT-FUSHE:
TNI Labinot Fushe

Subjektettë cilet kanë gati lejen e legalizimit:

ELBASAN:
Leje Legalizimi Elbasan