VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – KAMËZ VORË

DREJTORIA ASHK KAMËZ VORË

Dt. 16.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KAMËZ VORË bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm
Publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion kerkesen per afishim.
  1. HAMIT RAME NEZIRAJ, ASTRIT HAMIT NEZIRAJ, ZK 1066, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE
  2. ROBERT FUAT KANTO, ZK 2066, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE
  3. AGIM XHEVIT DOMI, ZK 1514, NJESIA ADM BERXULLE, TIRANE
  4. ADELINA DAJLAN CANGO, ZK 2066, NJESIA ADM KAMEZ, TIRANE
  5. GEZIM MYRTEZA MUJALLARI, ZK 2066, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE
  6. PELLUMB SKENDER PIRO, ZK 2884, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE
  7. FIZNIK FADIL BECI, ZK 2884 NJESIA, ADM PASKUQAN, TIRANE
  8. FATJON BAJRAM HIDA, ZK 1066, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE
  9. SHKELZEN XHEMALI LAPALLARI, ZK 1066, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

ARJON BISTRI