Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Dibër

DREJTORIA E ASHK DIBËR

Dt. 20.02.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. BUJAR NAZIF DURICI, ZK 8612, BULQIZE, BULQIZE
 2. RUSHIT MANE CAMI, ZK 3694, VAJKAL, BULQIZE
 3. ERJON REFIK UKA, ZK 2592, MAQELLARE, DIBER
 4. RUSTEM NAZMI SPAHIU, ZK 3004, POCEST, DIBER
 5. BASHKIM NASUF KOCI, ZK 2138, KERCISHT I EPERM, DIBER
 6. MAHIR NAZIF SULA, ZK 2823, OKSHATINE, BULQIZE
 7. PETRIT NAZIF SULA, ZK 2823, OKSHATINE, BULQIZE
 8. BARDHUL ALI XHELEKA, ZK 2823, OKSHATINE, BULQIZE
 9. BESIAN QERIM DUMANI, ZK 1958, HOMESH, BULQIZE
 10. SHKELZEN SABEDIN TETA, ZK 1958, HOMESH, BULQIZE
 11. LATIF HAMIT JANI, ZK 3608, TOPOJAN, BULQIZE
 12. SAZAN OSMAN SINANI, ZK 3444, SHUPENZE, BULQIZE
 13. ALMA MENTOR MUCA, ZK 3444, SHUPENZE, BULQIZE

DREJTOR

AGRON CERRI