Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Dibër

DREJTORIA E ASHK DIBËR

Dt. 02.09.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. FERAT ISLAM KAZANI, ZK 1229, BOÇEVË, BULQIZË
 2. ARTAN SHYQYRI BALLA, ZK 3444, SHUPENZË, BULQIZË
 3. ELEZ ARIF LLESHI, ZK 1668, FUSHE MUHURR, DIBËR
 4. ARBEN HAJREDIN DOBICI, ZK 1668, FUSHE MUHURR, DIBËR
 5. LULZIM DESTAN MEZIU, ZK 2730, MUHURR,DIBËR
 6. HALIT SINAN XHANI, ZK 1668, FUSHE MUHURR, DIBËR
 7. SELMAN GANI LACI, ZK 1668, FUSHE MUHURR, DIBËR
 8. SHEFQET HALIT MIKLI, ZK 2730, MUHURR, DIBËR
 9. ANDI MELEQ STOJKU, ZK 2932, PESHKOPI, DIBËR
 10. BENARD BASHKIM VOKA, ZK 2300, KUBEN, DIBËR
 11. ELEZ HAXHI PLAKU, ZK 3475, SLLATINË, DIBËR
 12. ISA IBRAHIM KEBEJ, ZK 3226, RRETH KALE, DIBËR
 13. ASLLAN DALIP LACI, ZK 3226, RRETH KALE, DIBËR
 14. GËZIM BAJRAM LLESHI, ZK 3226, RRETH KALE, DIBËR
 15. OLIGERT GËZIM LLESHI, ZK 3226, RRETH KALE, DIBËR
 16. KOMUNITETI MYSLIMAN, ZK 2149, KETE, MAT

DREJTOR

AGRON CERRI