Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Dibër

DREJTORIA E ASHK DIBËR

Dt. 20.01.2021

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. RAMI SELIM ELEZI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER
 2. RAGIM RIXZA MUDA, ZK 2958, PILAFE, DIBER
 3. FATBARDHA AHMET MERA, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER
 4. ASTRIT SABRI MARKECI, ZK 3639, TREPCE, DIBER
 5. FATMIR SABRI MARKECI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER
 6. FATMIR SABRI MARKECI, ZK 3639, TREPCE, DIBER
 7. ESMERALDA EMIN DANI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER
 8. EDISON BAJRAM FRANGU, ZK 2466, LIS, MAT
 9. BASHKIM TOFIK ISAKU, ZK 2267, KRASTE, BULQIZ
 10. ALI MEHMET KOLA, ZK 8612, LAGJIA, BULQIZ
 11. NJAZI ALI VRANICI, ZK 2932, LAGJIA VEHI DIBRA, DIBER
 12. HAXHI ISUF CERRI, ZK 1402, CIDHEN, DIBER
 13. NEKI HALIT SPAHIU, ZK 1402, MAQELLARE, DIBER
 14. TAULAND ZEHNI CENGA, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER
 15. ARBEN ULVI HYSA, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER
 16. IVANA HAXHI DEGJONI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER

DREJTOR

AGRON CERRI