Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Dibër

DREJTORIA E ASHK DIBËR

Dt. 10.09.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

NR OBJEKTI TRUALLI FUNKSIONAL TE DHENAT E SUBJEKTIT ZONAE PASURISE QYTETI/FSHATI
Sip m 2 Nr.
Pas
Sip
m2
ZK Emer/Mbiemer Bashkia
1 72 20/378 204 2932 XHELIL HAKIK PACI DIBER PESHKOPI
2 104.7 229/1 440 3291 XHAMIA SELISHTE DIBER SELISHTE
3 148 313/1 500 3881 XHAMIA ZALL REC DIBER ZALL
REC
4 54.3 20/496/1 300 2932 ISUF PRAPA DIBER PESHKOPI
5 168.3 70/1/1 300 2592 LUAN GJONI DIBER MAQELLARE
6 110.7 87/104 313 2139 XHAMIA KERCISHT P DIBER KERCISHT
P
7 85.8 103/2 240 3004 RUSTEM SPAHIU DIBER POCEST
8 97.5 103/1 420 3004 TAULAND SPAHIU DIBER POCEST
9 123.5 75/1 300 2072 Hamza Shaqir Leshi DIBER KANDER

DREJTOR

RAMADAN HASI