Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Dibër

DREJTORIA E ASHK DIBËR

Dt. 11.10.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

Nr Nr
dosje
Emer Atesi Mbiemer Sip. Parc Sip.objketi ZK Nr.
Pas
Bashkia Qyteti /Fshati
1 129 HYSEN MEHMET KAMBERI 300 136.5 2898 150/1 BULQIZE PELADHI
LAVDIJE MEDIN KAMBERI
ERLIND HYSEN KAMBERI
ERBLIN HYSEN KAMBERI
2 329 VIKTOR FAIS MANJANI 300  149.5 1958 246/9 BULQIZE HOMESH
3 69 QEMAL FIQIRI VELIU 300 86.3 1958 398/15/1 BULQIZE HOMESH
4 80 LAVDRIM FIQIRI VELIU 300 84 1958 293/5/1 BULQIZE HOMESH
5 74 ENDRIT AHMET VELIU 300 109 1958 295/1/1 BULQIZE HOMESH
6 81 SAMI XHETAN DEMA 300 40 1958 280/9 BULQIZE HOMESH
7 66 NURI SAMI DEMA 300 112 1958 280/7/1 BULQIZE HOMESH
8 206 LADIMIR BESNIK XHETA 300 155.3 1229 244/5 BULQIZE BOÇEVE
9 446 ARJAN SHEHAT SULA 300 123.5 2823 1614 BULQIZE OKSHATINE
10 441 ELMI ADEM SULA 260 108.8 2823 1608 BULQIZE OKSHATINE
11 426 QANI ALLAMAN LAZRI 300 117 2823 1643 BULQIZE OKSHATINE
12 183 VILSON AVNI SULA 300 76.8 2823 1648/1 BULQIZE OKSHATINE
13 161 OSMAN IBRAHIM LLESHI 200 127.5 2823 1280 BULQIZE OKSHATINE
14 457 MUNIR XHETAN MANJANI 300 125 1958 324/141/1 BULQIZE HOMESH
15 182 ALTIN HIDER XHAFA 300 157 1958 17/13/1 BULQIZE HOMESH
16 288 NAZIF XHELAL MANJANI 300 136.5 1958 324/123/1 BULQIZE HOMESH
17 421 RUSHIT XHELIL HALILI 300 123.4 2048 525/1 DIBER KALLE
18 413 BILBIL SEJFULLA GJOKA 300 81.2 2048 463/1 DIBER KALLE
19 118 TEFTA BAJRAM BALLIU 300 127.8 3444 Jan-93 BULQIZE SHUPENZE
20 44 PELLUMB ELEZ CAMI 300 146 3444 Jan-89 BULQIZE SHUPENZE
21 107 LATIF BEXHET XHEKA 300 161 3444 1/77/1 BULQIZE SHUPENZE
22 272 AHMET ALUSH MURRA 300 108.8 3444 1/76/1 BULQIZE SHUPENZE
23 422 HEKURAN KALOSH MURRA 300 149.4 3444 1/78/1 BULQIZE SHUPENZE
24 39 FIQIRIE RAMIS GJINI 300 75 3444 1/79/1 BULQIZE SHUPENZE
25 40 RAKIP IZET TOMJA 300 112.5 3444 1/80/1 BULQIZE SHUPENZE
HAFIE ALUSH TOMJA
26 54 PELLUMB DILAVER DUMANI 300 177.8 3444 1/87/1 BULQIZE SHUPENZE
27 42 RIFAN MERSIM SKARRA 450 161 3444 Jan-84 BULQIZE SHUPENZE
SAIMIR RIFAN SKARRA
BRISIDA AGIM SKARRA
28 62 FLORJAN DEMIR PALI 300 165.6 1325 592/3/1 BURREL KOMSI
29 484 GEZIM DEMIR RAMI 165 95.5 1326 Feb-64 BURREL DRITA
30 418 ZAIM HASAN KORSI 410 86.4 1850 906/14 DIBER GREZHDAN

DREJTOR

AGRON CERRI