Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Elbasan

DREJTORIA E ASHK ELBASAN

Dt. 26.05.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK, ELBASAN bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. KOSTANDIN SPIRO TARUSHA, JOSIF KSENOFON TARUSHA, KALA, ZK 8524, ELBASAN
 2. ANA STEFAN PIKU, SHENKOLL, ZK 8522, ELBASAN
 3. RLAND KOSTA PRIFTI, RR. VISARION XHUVANI, ZK 8524, ELBASAN
 4. HEKURAN JONUZ TASHI, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN
 5. TOMORR HODO ROÇI, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN
 6. PETRIT KOZMA RRASA, KALA, ZK 8524, ELBASAN
 7. EDUART KOL GEGA, SHIJON, ZK 3371, ELBASAN
 8. DALIP HAJDAR TASHI, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN
 9. RIVAN ISLAM GUCI, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN
 10. IBRAHIM ISLAM GUCI, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN
 11. IBRAHIM SHYQYRI LALA, HEKURUDHA, ZK 8523, ELBASAN
 12. HEKURAN SHYQYRI LALA, HEKURUDHA, ZK 8523, ELBASAN
 13. ENDRIT DHIMITER GEGA, SHIJON, ZK 3371, ELBASAN
 14. NURI ISUF BOÇI, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN
 15. QAMIL RAKIP NERGJONI, BEHAR RAKIP NERGJONI, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN
 16. HALIT ISLAM GUCI, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN

DREJTOR

KLEVIS XHOXHI