Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Elbasan

DREJTORIA E ASHK ELBASAN

Dt. 30.06.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK, ELBASAN bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. SHEQERE ALI HUSHI, GURABARDH, ZK 1885, ELBASAN
  2. AGRON YMER ÇIFTJA, AQIF PASHA, ZK 8524, ELBASAN
  3. HEKURAN RRAUSH HUSHI, GURABARDH, ZK 1885, ELBASAN
  4. EDLIRA NURE BRISKU, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN
  5. AGIM ILIA PRENI, SHIJON, ZK 3371, ELBASAN
  6. XHELAL SALI AVDIU, SHIRGJAN, ZK 3371, ELBASAN
  7. SHEFKI QAZIM NJELINA, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN
  8. AGIM MUSTAFA MOLLA, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN

DREJTOR

KLEVIS XHOXHI