Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Elbasan

DREJTORIA E ASHK ELBASAN

Dt. 06.07.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK, ELBASAN bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. ISLAM ISMAIL XHINA, CERUJE, ZK 1695, ELBASAN
 2. VJOLA KADRI TOSKA, 28 NENTORI, ZK 8523, ELBASAN
 3. ORTENCA LATIF DERVISHI, DASHAMIR ATIF KAPSHTICA, ÇLIRIMI, ZK 8522, ELBASAN
 4. BUJAR DEMIR BUZA, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN
 5. SIFI KOL SINANI, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN
 6. PETER TASI SINANI, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN
 7. IBRAHIM SHEFQET IGRISHTA, SKENDERBEJ, ZK 8523, ELBASAN
 8. SKENDER XHEMALI GURABARDHI, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN
 9. FATBARDH SHEFKI TANUSHI, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN
 10. ARDJAN XHEMALI GURABARDHI, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN
 11. LEONARD FERDINAND BIBA, SHIRGJAN, ZK 3376, ELBASAN
 12. BUJAR ABDYL ABAZI, BRIGADA 17, ZK 8522, ELBASAN

DREJTOR

KLEVIS XHOXHI