Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Elbasan

DREJTORIA E ASHK ELBASAN

Dt. 30.07.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK, ELBASAN bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. XHELAL DEMIR BANESHI, ZK 1262, BRANESH, ELBASAN

 2. VELI ALI LAMCJA, ZK 3420, SHEPANJE, CERRIK
 3. NIKO ISUF ASLLANI, ZK 3420, SHEPANJE, CERRIK
 4. MENDU NURI TASHI, ZK 3376, SIRGJAN, ELBASAN
 5. DALLENDYSHE EMIN PALLOSHI, ERIONA AGRON BISHQEMI, BRIZILDA AGRON COPJA, ZK 8523, SYRJA DYLGJERI, ELBASAN
 6. SHEFQET QAMIL TOLA, MUAZEZ MEHMET TOLA, ZK 8523, 28 NENTORI, ELBASAN
 7. XHAVIT MUSA KUQJA, ZK 3376, SHIRGJAN, ELBASAN
 8. MALIQ HAJDAR RROCI, ZK 3376, SHIRGJAN, ELBASAN
 9. XHEVAHIR MUSA KUQJA, ZK 3376, SHIRGJAN, ELBASAN
 10. RAMAZAN MUSTAFA ROCI, ZK 3376, SHIRGJAN, ELBASAN
 11. DURIM CANE KRYEMADHI, ZK 3376, SHIRGJAN, ELBASAN
 12. DAFINE FILIP SUBASHI, ZK 1621, FIKAS, ELBASAN
 13. ABAZ ZYFER MUATI, ZK 3376, SHIRGJAN, ELBASAN
 14. JORGJI THOMA TOLLUMI, ZK 1621, FIKAS, ELBASAN
 15. NDRICIM GANI LEKA, ZK 3376, SHIRGJAN, ELBASAN
 16. RRAHIM BESIM BASHVOGLI, ZK 2908, XHAMI, PEQIN
 17. HILMI, SKENDER, TOMORR, SADULLA KAZAZI, ZK 8525, 5 MAJI, ELBASAN
 18. KRISTAQ VENEMIN BERDUFI, ZK 2883, PASHTRESH, ELBASAN
 19. STEFAN VENEMIN BERDUFI, ZK 2833, PASHTRESH, ELBASAN
 20. VERA SALI TAYLOR, ZK 2355, LABINOT FUSHE, ELBASAN
 21. JAKOV GJIN KARAJ, ZK 1742, GJINAR, ELBASAN
 22. KOSTANDIN KOVI BERDUFI, ZK 2883, PASHTRESH, ELBASAN
 23. FERDINAND JAKOV BERDUFI, ZK 2883, PASHTRESH, ELBASAN
 24. NAIM SKENDER SHTAMA, ZK 8525, 5MAJ, ELBASAN
 25. NEIM KAPLLAN ZANI, ZK 1386, CERRAGE, BELSH
 26. BEHEXHET SELMAN SULMINA, ZK 3376, SHIRGJAN, ELBASAN
 27. QEMAL HAMID XHARDJA, ZK 3376, SHIRGJAN, ELBASAN
 28. PETRO IRAKLI BEZHANI, ZK 1742, GJINAR, ELBASAN
 29. IFTIM JAKOV BERDUFI, ZK 2883, PASHTRESH, ELBASAN

DREJTOR

KLEVIS XHOXHI