Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Elbasan

DREJTORIA E ASHK ELBASAN

Dt. 24.09.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK, ELBASAN bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. NAZMI QAMIL CEKA, ZK 3827, VRESHTAS, ELBASAN
 2. BIHANE RAMAZAN TAHIRI, ZK 2706, MLIZE, ELBASAN
 3. ROLAND ZYBER KASA, ZK 2908, CESME, PEQIN, ELBASAN
 4. GEZIM KASEM BARDHI, ZK 8523, DYLI HAXHIRE, ELBASAN
 5. ILIR HAZIZ TANUSHI, ZK 2706, MLIZE, ELBASAN
 6. QEMAL MYSLIM JAUPI, ZK 1842, HOLTA, GRAMSH, ELBASAN
 7. TAULANT MEHMET ADEMI, ZK 8525, HAXIAS, ELBASAN
 8. BAJAZE SHEFIT JAUPI, ZK 2823, 28 NENTORI, ELBASAN
 9. FIQIRI SELMAN SHTYLLA, ZK 1367, CEPE, BELSH, ELBASAN
 10. AVNI VEHBI GRIPSHI, ZK 2908, XHAMI, PEQIN, ELBASAN
 11. MERKUR KOSTADIN BODURRI, ZK 3526, SERSTAN, ELBASAN
 12. RAMIZ MYRTEZA SALLA, ZK 2892, PAULESH, PEQIN, ELBASAN
 13. BUJAR SELIM MECAJ, ZK 2892, PAULESH, PEQIN, ELBASAN
 14. HYSEN MUSKLI HYSENI, ZK 8526, CAMERIA/SHENKOLL, ELBASAN
 15. MIRVANA ZEJNO HYSENI, ZK 8526, SHENKOLL, ELBASAN
 16. MUSA HAXHI BAROLLI, ZK 3371, SHIJON, ELBASAN
 17. HEKURAN FETA TOSKA, ZK 1842, GRAMSH, ELBASAN
 18. LUAN SHABAN DUDIJA, ZK 2908, TEQE ELBASAN
 19. ALUSH XHEMAL KUMURIJA, ZK 3376, SHIRGJAN, ELBASAN
 20. SELMAN REHEP ZOGU, ZK 1842, HOLTA, GRAMSH, ELBASAN
 21. KAMBER DEMIR MIRAKA, ZK 1842, SPORTI 2, GRAMSH, ELBASAN
 22. SULO DEMIR MIRAKA, ZK 1842, SPORTI 2, GRAMSH, ELBASAN
 23. RUZHDI HALIT TOSKU, ZK 2908, TEQE, PEQIN, ELBASAN
 24. MISIR KADRI SULA, ZK 3715, VASHAJ, PEQIN, ELBASAN
 25. IBRAHIM JONUZ LLESHI, ZK 1177, BACAJ, PEQIN, ELBASAN
 26. NIKOLLE KOL QOSJA, ZK 8523, SKENDERAJ, ELBASAN
 27. HATIXHE IBRAHIM BAHITI, ZK 8522,CLIRIMI, ELBASAN
 28. FERDINANT STEFAN MARKU, ZK 8524, AQIF PASHA, ELBASAN

DREJTOR

KLEVIS XHOXHI