Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Gjirokastër

DREJTORIA E ASHK GJIROKASTËR

Dt. 1.10.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK GJIROKASTËR bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. ISMAIL ADEM ZEKO, ZK 8542, L.PALORTO, GJIROKASTER
  2. FLORA SALI RUCA, FLORENTINA HAXHI RUCA, ZK 8542, L.PALORTO, GJIROKASTER
  3. ISUF FEJZO SUBASHI, ZK 3067, PSAR, KELCYRE, GJIROKASTER
  4. KASRIOT BRAHIM KAMZA, ZK 2392, LAZARAT, GJIROKASTER
  5. AKTIV VALEDIN BINERI, ZK 3933, ZHULAT, GJIROKASTER
  6. REXHEP ISENJ GJOKA, ZK 8542, L.DUNAVAT, GJIROKASTER
  7. NEZIR ALI SINANI, ZK 8542, L.MANALAT, GJIROKASTER
  8. AFERDITA VAHIT PAPAMIHALI, ZK 8541, L.VAROSH, GJIROKASTER
  9. ALBERT MIHO KRISTO, ZK 8542, L.VAROSH, GJIROKASTER

Faleminderit!

DREJTOR

FLORJAN TAÇI