Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Gjirokastër

DREJTORIA E ASHK GJIROKASTËR

Dt. 03.05.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK GJIROKASTËR bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. SKËNDER ALUSH GOVAÇI, STAVRULLA ILIA GOVACI, L. MANALAT , ZK 8542, BASHKIA GJIROKASTËR
  2. BELMA NAZMI MALLTA, L. PALORTO , ZK 8542, BASHKIA GJIROKASTËR
  3. THALIA SPIRO PAPA, FSHATI BODRISHTË, ZK 1234, BASHKIA DROPULL
  4. SHUQRI HAMDI KËNAÇI, LEMKO BURHAN KËNAÇI, L. MARINÊ E POSHTME, ZK 2444, BASHKIA LIBOHOVE
  5. SADIK NJAZI SADIKAJ, LILJANA SELFO SADIKAJ, L. DUNAVAT, ZK 8542, BASHKIA GJIROKASTËR
  6. FILIP ANDON QAMO, ZOICA VASIL QAMO, L. GRANICË, ZK 8541, BASHKIA GJIROKASTËR
  7. GJENÇI ZIJA TAUZI, ANASTASIA ZOTO TAUZI, L. DUNAVAT, ZK 8542, BASHKIA GJIROKASTËR
  8. QIRJAKO SULO MANAJ, ANGJELIQI DHIMITËR MANAJ, L. PALORTO, ZK 8542, BASHKIA GJIROKASTËR
  9. VANGJEL SULO MANAJ, PAQUZE SHERIF MANAJ, L. PALORTO, ZK 8542, BASHKIA GJIROKASTËR
  10. SAMI FIRUZAN PEÇA, LIDJANA SIBE PEÇA, L. TEQE FUSHË, ZK 2444, BASHKIA LIBOHOVË

Faleminderit!

DREJTOR

FLORJAN TAÇI