Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kavajë

DREJTORIA E ASHK KAVAJË

Dt. 06.10.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KAVAJË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. FLAMUR DEMIR MET’HASANI, ZK 3234, RROGOZHINE, KAVAJË
 2. VALBONA HYSEN DINE, ZK 8552, KAVAJË
 3. ISMAIL QAZIM BEKA, ZK 8551, KAVAJË
 4. B/PRONARE “ZEZA”, ZK 2140, RROGOZHINE, KAVAJË
 5. NAZMI HYSEN VEIZI, ZK 8552, KAVAJË
 6. ALUSH MERSIN TAFA, ZK 8552, KAVAJË
 7. HASAN YMER DOBJANI, ZK 8551, KAVAJË
 8. PANDELI VASIL TOTI, ZK 8551, KAVAJË
 9. KUSHE ADBULLA BABAMUSTA, ZK 8552, KAVAJË
 10. KIMETE HASAN PASHALLIU, ZK 8552, KAVAJË
 11. FET’HI RASIM XHAKUPI, ZK 8552, KAVAJË
 12. B/PRONARE RAMICI, ZK 8552, KAVAJË
 13. ASLLAN XHEVDET HARIZI, ZK 8552, KAVAJË
 14. ASLLAN ALUSH KAZAZI, ZK 8552, KAVAJË
 15. FERIDE SHABAN RAMICI, NAMIRA SHYQYRI GUCAJ, GENTINA, DORIS, ZK 8552, KAVAJË
 16. SHEFQET MISIR TOPRRA, ZK 3234, RROGOZHINE, RROGOZHINE

DREJTOR

ELTON ELEZI