Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kavajë

DREJTORIA E ASHK KAVAJË

Dt. 10.11.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KAVAJË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. IBRAHIM IMER LLULLA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË
 2. DHIMITER NIKOLLA RISTANI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË
 3. GENTIAN SHKELQIM OLLDASHI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË
 4. LUAN SHKURT MEMA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË
 5. NAMIK AGUSH DAMINI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË
 6. LUAN XHAVIT VELIU, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË
 7. MUHAMED BAJRAM EMINI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË
 8. EDMONT ISlJF LLULLA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË
 9. DURIM GALIP BASHMETA, ZK 1072, BAGO, KAVAJË
 10. GEZIM HAILL TEFERTCI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË
 11. FARUK REXHEP POPOI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË
 12. THEODHOR NIKOLLA PAPA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË
 13. GEZIM OSMAN BEXHDILI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË
 14. HAKI MEXHIT SULA, ZK 3234, RROGOZHINË, KAVAJË

DREJTOR

ELTON ELEZI