Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ASHK KORÇË

Dt. 09.03.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. KOSTA VASIL ÇYFEKU, ZK 2984, PLASË, MALIQ
 2. FERIDON GURALI PENDAVINJI, ZK 2984, PLASË, MALIQ
 3. STELJO XHEMALI SARAVIQI, ZK 2984, PLASË, MALIQ
 4. ALBAN SKËNDER ZENGO, ZK 2984, PLASË, MALIQ
 5. AGIM RESHAT LUSHI, ZK 2984, PLASË, MALIQ
 6. GEZIM HYSEN GAZI, ZK 2984, PLASË, MALIQ
 7. ARJAN SHEFKI BELORTAJA, ZK 2984, PLASË, MALIQ
 8. FOTI BAJRAM JANI, ZK 8561, RR. QEMAL STAFA L. 12, KORÇË
 9. NIKO SOTIR STERJO, ZK 8561 RR. KICO GOLIKU NR.15, KORÇË
 10. ADRIATIK DERVISH DEMIRI, ZK 2984, PLASË, MALIQ
 11. PELLUMB ALIM TINGO, ZK 2984, PLASË, MALIQ
 12. RAMADAN FATMIR KYCYKU, ZK 2984, PLASË, MALIQ

DREJTOR

NADA BANDILLI