Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ASHK KORÇË

Dt. 05.05.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. GEZIM MUHARREM PENDAVINJI, ZK 2984, PLASË, MALIQ
  2. MUHARREM ZENEL MUÇO, ZK 8564, L NR 6, RR SABAUDIN POÇARI, KORÇË
  3. BARDHYL DEMIR TAHIRLLARI, ZK 8563, RR. FETA SELCA, KORÇË

DREJTOR

NADA BANDILLI