Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ASHK KORÇË

Dt. 30.07.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. VASIL MIHAL QOSELLARI, ZK 2984, PLASE , MALIQ
 2. ADHAM TODI PAPADHAMI, ZK 3129, QYTEZE, DEVOLL
 3. ILMI RAFET SHKEMBI, ZK 2716, MOLLAJ, KORCE
 4. SILVANA PETREF CANE, ZK 1187, BILISHT DEVOLL
 5. GURTALI SERVET DEMIRI, ZK 2984, PLASE, MALIQ
 6. NIKO TEFIK MUKA, ZK 2984, PLASE, MALIQ
 7. VASKE RAMADAN ZENGO, ZK 2984, PLASE, MALIQ
 8. AVNI ISMAIL LAHO, ZK 2984, PLASE, MALIQ
 9. LLAZAR ZINI AMEDA, ZK 2984, PLASE, MALIQ
 10. MUHAMET DERVISH DEMIRI, ZK 2984, PLASE, MALIQ
 11. VASIL MIHAL QOSELLARI, ZK 2984, PLASE, MALIQ
 12. ARJAN SHEFKI BELORTAJA, ZK 2984, PLASE, MALIQ
 13. ADEM IRJAT SEHATI, ZK 2984, PLASE, MALIQ
 14. VASILLAQ STAVRE LUADHI, ZK 8562, LAGJIA 2, KORCE

DREJTOR

NADA BANDILLI