Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ASHK KORÇË

Dt. 24.09.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. VIKTOR RAFIL DIMKO + BP, ZK 8561, LGJ.12, RR. 10 DHJETORI, KORÇË
  2. BEHAR DEMIR POJANI + BP, ZK 8564, LGJ.6, KORÇË
  3. DALIP SKENDER HODO + BP, ZK 2871, PANARIT, KORÇË
  4. PETRIT YZEIR RUSHITAJ, ZK 1955, HOCISHT, BILISHT, KORCE

DREJTOR

KLAJDI TEROVA