Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ASHK KORÇË

Dt. 07.10.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. JANI FUAT SHAQELLI, ZK 2984, PLASE, MALIQ
 2. HAXHI ZAIM PASHAJ, ZK 2984, PLASE, MALIQ
 3. PETRO SHABAN RAPI, ZK 2984, PLASE, MALIQ
 4. KOSTA EDMOND FEJZOLLI, ZK 2984, PLASE, MALIQ
 5. TAULANT EDMOND FEJZOLLI, ZK 2984, PLASE, MALIQ
 6. SOKRAT ARISTOKLI MANO, ZK 8562, LAGJIA Nr.5, Rr. MIHAL GRAMENO, KORCE
 7. FILLORETA THOMA GRABOCKA + BP ,ZK 3790, VITHKUQ, KORCE
 8. FLORJAN LIGOR PRIFTI + BP ,ZK 3790, VITHKUQ, KORCE
 9. NESTI DHORI SHORE, ANILA NDREC SHORE,ZK 3790, VITHKUQ, KORCE
 10. ELI LAZI KITA, ZK 3790, VITHKUQ, KORCE
 11. SOTIR NIKOLLA LEVENDI, ZK 3790, VITHKUQ, KORCE
 12. ZHANETA LAZI TOMA, ZK 3790, VITHKUQ, KORCE
 13. FERDINANT LLAMBI KONDILI, ZK 3790, VITHKUQ, KORCE
 14. STAVRI DHIMITER CIBUKU, ZK 1101, BARC, KORCE
 15. ELI MIHALLAQ SHORE + BP, ZK 3790, VITHKUQ, KORCE
 16. DHIMITRAQ MARKO DUNI, ZK 3790, VITHKUQ, KORCE

DREJTOR

KLAJDI TEROVA