Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ASHK KORÇË

Dt. 09.09.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

1. ARBEN LLESH LOCI, YLL LLESH LOCI, JETA LLESH SITAJ, ZK 8562, NR.PAS. 2/431, RR. MIHAL GRAMENO L.NR.3, KORÇË
2. VANGJEL JORGAQ LERA, ZK 8564, NR.PAS 3/661, RR. KIÇO GREÇO, KORÇË
3. RAIMONT SËNDER KOTI, ZK 3097, NR.PAS 258/1000, VITHKUQ, KORÇË
4. ILJON FERDINANT DUNI, ZK 3097, NR.PAS 258/1000, VITHKUQ, KORÇË
5. GAZMIR DEMIR REXHOLLI, ZK 2984, NR.PAS 112/34/1, PLASË, MALIQ
6. DEMIR HASAN REXHOLLI, ZK 2984, NR.PAS 112/34/2, PLASË, MALIQ

DREJTOR

NADA BANDILLI