Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kukës

DREJTORIA E ASHK KUKËS

Dt. 02.09.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. Dedë Nik Uka, Zoje Mark Uka, 2403, Lekbibaj, Tropojë
  2. Sokol Zef Muslia, Mariana Lush Muslia, 2403, Lekbibaj, Tropoje
  3. Kole Marash Ujka, Bore Ded Ujka, 2865, Palç, Tropojë
  4. Izet Tahir Selimaj, Manushaqe Halil Selimaj, 3703, Valbonë, Tropojë
  5. Muharrem Sali Xhaferi, Zoje Haxhi Xhaferi, 3821, Vranisht, Has

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU