Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kukës

DREJTORIA E ASHK KUKËS

Dt. 07.10.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. MEHMET RAME MUSAJ, SABRIE XAJE MUSAJ, ZK 1276, BREG LUMI, TROPOJE
 2. VLADIMIR MARASH RAMAJ, SHPRESA NDOC RAMAJ, ZK 1577, DUSHAJ, TROPOJE
 3. BUJAR HASAN MESHI, ZK 2244, KOSTURR, HAS
 4. MYNYRE JAHIR DIDA, ZK 2282, KRUME, HAS
 5. MYFTAR ADEM ALPAPA, FATIME XHEM ALPAPA, ZK 2282, KRUME, HAS
 6. PERPARIM KASAM DAJCI, SOFIE REXHEP DAJCI, ZK 2731, MUJAJ-DAJC, HAS
 7. GEZIM KASAM DAJCI, HYRE HALIM DAJCI, ZK 2731, MUJAJ-DAJC, HAS
 8. BARI AZEM ISEBERI, SHEMSIJE VELI ISEBERI, ZK 3425, SHTIQEN, KUKES
 9. NURI HAKIK SHEHU, EDA PASHK SHEHU, ZK 3425, SHTIQEN, KUKES
 10. FITOR MUSLIM MUCMATAJ, VALMIRA ISLAM MUCMATAJ, ZK 3425, SHTIQEN, KUKES
 11. DENIS QEMAL CERKEZI, ZK 3634 TREGTAN, HAS
 12. ZEK DELI BAJRAKTARI, ZOJE DEM BAJRAKTARI, ZK 3794, VLAHEN, HAS
 13. CBANE UKE LUSHAJ, ZK 1347 BAJRAM CURII, TROPOJE
 14. ADRIATIK ZEQIR NIKOCI, FLORA DAUT NIKOCI, ZK 1347 SHTIQEN, KUKES

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU