Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kukës

DREJTORIA E ASHK KUKËS

Dt. 16.11.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. GJYKE SADRI CENALIA, ZK 3821, VRANISHT, HAS
  2. XHEMILE KADRI ISTREFI, ZK 3425, SHTIQEN, KUKES
  3. SADIK SYL HOXHA, GJYKE ISUF HOXHA, SHPRESA NDOC RAMAJ, ZK 3634, TREGTAN, HAS
  4. FLORIAN SELMAN CAHANI, MEDINE ZAIM CAHANI, ZK 1349, CAHAN, HAS
  5. ALIL HALIL DIDA, XHEMILE SULEJMAN DIDA, ZK 2282, KRUME, HAS
  6. HALIT ISMAIL SHETA, BUKURIJE MAXHUN SHETA, ZK 2283, KRUME-FSHAT, HAS
  7. SALI SHABAN GECA, HYRE SAHIT GECA, ZK 2282, KRUME, HAS
  8. MIRANDA NEZIR GECA, SHABAN SALIH GECA, ZK 2282, KRUME, HAS
  9. RAM BAJRAM PONARI, NUSHE RUSTEM PONARI, ZK 1347, BARJAM CURRI, TROPOJE

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU