Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kukës

DREJTORIA E ASHK KUKËS

Dt. 01.08.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

NR. OBJEKTI TRUALLI
FUNKSIONAL
TË DHËNAT  E SUBJEKTIT VENDODHJA
E OBJEKTIT
Sipërfaqja (m²) Nr.i pasurisë Sipërfaqja (m²)  Zona Kadastrale Emër/ Atësi Mbiemër  Bashkia Qyteti/ Fshati
   1  111.08 10/43   300  3634 Avdyl Hasan Çerkezi,
Zilije Brah Çerkezi
Has Tregtan
   2 104.06 10/44   300  3634 Bledar Avdyl Çerkezi Has Tregtan
   3 85.02 7/18/3   300   2282 Xhelil Musli Kastrati Has Krumë
   4 178.23 60/40/2 300 2282 Bajram Sulejman Sheta Has Krumë
   5 93.05 6/41 251.07 2282 Bajram Sulejman
Sheta 
Has Krumë
   6 93.01 6/257/2 300 2282 Halit Osman Cenalia Has Krumë
   7 49.45 6/108/2 300 2282 Halit Osman Cenali Has Krumë
   8 84.52 7/28/2 300 2282 Rasim Ismail Peka Has Krumë
   9 119.58 7/63 300 2282 Flamur Bajram Nenada Has  Krumë
  10 143.23 17/32 300 2283 Ramadan Dervish Geca Has Krumë Fshat
  11 96.0 165/3/2 300 3944 Sokol Sadri
Hajdarmataj
Tropojë Zogaj
  12 45.79 8/73 300 1347 Shefkie Rexhep
Maxhunaj
Tropojë Bajram Curri
  13 33.84 59/345/2 113.83 1819 Xhevat Isuf Cenaj Kukës Gostil
  14 120.49 59/345/1 300 1819 Xhevat Isuf Cenaj Kukës Gostil
  15 93.51 57/204 185.87 1819 Sele Ilajz Cenaj Kukës Gostil
  16 89.93 59/414//2 262.70 1819 Lavdije Ismail Hoda Kukës Gostil
  17 71.84 59/385 288.18 1819 Rexhep Sellah Cenaj Kukës Gostil
  18 107.69 59/350/2 300 1819 Edison Bashkim Cenaj Kukës Gostil
  19 89.3 59/348/1 300 1819 Safet Hamdi Cenaj Kukës Gostil
  20 73.51 57/201/2 208.25 1819 Sadete Gani Cenaj Kukës Gostil

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU