Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kukës

DREJTORIA E ASHK KUKËS

Dt. 21.11.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

NR. OBJEKTI TRUALLI   FUNKSIONAL TË DHËNAT E SUBJEKTIT VENDODHJA E OBJEKTIT
Sipërfaqja       (m²) Nr.i pasurisë Sipërfaqja       (m²) Zona Kadastrale Emër/ Atësi Mbiemër  Bashkia Qyteti/ Fshati
1 138.84 4/20/2 300 3425 Hazbije Ahmet Muja Kukës Shtiqen
2 69.79 5/157 300 3425 Behar Riza
Cengu
Kukës Shtiqen
3 85.01 34/5 300 1176 Halil Hasan Kovaçi Kukës Breg-Lumë
4 106.82 44/6 300 2797 Isa
Rexhep Lushi
Has Nikoliq
5 106.86 10/56 300 2283 Ylber Ibrahim
Dida 
Has Krumë
6 77.76 5/102/2 300 2282 Sali Binak Ferizolli Has Krumë
7 106.47 6/60/2 300 2282 Perparim Dem Lleshi Has Krumë
8 98.58 2/161/3 276.33 2282 Avni Imer Nenada; Thellenxa Ukë
Nenada
Has Krumë
9 68.32 5/102/2 294.46 2282 Dritan Elmi
Qema; Valentina Shaqir Qema
Has Krumë
10 95.03 10/72/2 300 2282 Bajram Syl
Dida 
Has Krumë
11 47.22 2/161/3 86/67 2282 Musa Ismail Peka  Has Krumë
12 120 10/26 300 1347 Gëzim Ali Matoshi; Bukurie Dush
Matoshi  
Tropojë Bajram
Curri
13 85.5 11/79 300 1347 Zenun Ramë Murataj; Sanie Ali
Murataj
Tropojë Bajram Curri
14 89.2 1/13 300 1347 Ramiz Qazim Matoshi Tropojë Bajram Curri
15 106.63 10/26 300 1347 Isat Hazir Metaliaj; Mane Miftar
Metaliaj
Tropjë Bajram
Curri
16 132.81 325/14/4 300 2878 Ilirjan Qazim Byberi Zade Isuf
Byberi
Tropojë Bajram Curri

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU