Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kukës

DREJTORIA E ASHK KUKËS

Dt. 23.12.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

NR. OBJEKTI TRUALLI FUNKSIONAL TË DHËNAT E SUBJEKTIT VENDODHJA                                 E OBJEKTIT
Sipërfaqja
(m²)
Nr.i pasurisë Sipërfaqja (m²) Zona Kadastrale Emër/ Atësi Mbiemër Bashkia Qyteti/Fshati
1 96.12 8/63/2 300 1347 Ismajl Shaban
Rexhaj
Tropojë Lagje Dardania
2 89.31 59/367 300 1819 Imer
Hajdin Cenaj
Kukës Gostil
3 112.91 460 300 1950 Miradie
Rexhep Brasha
Has Helshan
4 83.67 7/17/2002 300 2282 Ibrahim
Rexhep Metalia , Luljeta Gani Metalia
Has Krumë
5 119.86 7/19/2002 300 2282 Lulzim
Azem Peka , Rajmonda Azem Peka 
Has Krumë
6 70.5 6/190/2 300 2282 Medi
Met Qema Resmije Ukë Qema
Has Krumë
7 123.4 47/69/2 300 2315 Hajri
Ismail Shehu , Sheme Nuredin Shehu
Kukës Kukës
8 24.51 54/33 300 2315 Zeqir
Daut Shehu , Drita Osman Shehu 
Kukës Kukës
9 118.59 25/34 125.15 2315 Feti
Bilall Gjici , Mahmudije Elmaz Gjici
Kukës Kukës
10 88.13 2/310 300 3425 Vasfi
Rrahman Ademaj 
Kukës Shtiqen
11 96.74 594/2 300 3490 Bedri
Hamez Rexhaj 
Tropojë Sopot
12 141.7 593/3/2 300 3490 Imer
Ali Rexhaj
Tropojë Sopot
13 133.89 31/234 300 3821 Lulzime
Bislim Paça
Has Vranisht
14 120 539/2 300 2593 Gëzim
Ali Matoshi , Bukurie dush Matoshi
Tropojë Margegaj

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU