Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kukës

DREJTORIA E ASHK KUKËS

Dt. 30.07.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

NR OBJEKTI       TRUALLI FUNKSIONAL TË DHËNAT E SUBJEKTIT  VENDODHJA E OBJEKTIT
Sipërfaqja  (m²) Nr.i pasurisë Sipërfaqja (m²)  Zona Kadastrale Emër/ Atësi Mbiemër  Bashkia Qyteti/ Fshati
1 86.23 34/6 300 1176 Lulzim Ismail Kovaçi, Habibe
Xhemali Kovaçi
Kukës Breg-Lumë
2 104.51 34/5 300 1176 Vullnet Ismail Kovaçi Kukës Breg-Lumë
3 95.72 43/26 300 1674 Hasan Isuf Kolamakaj, Aferdita
Sabri Kolmakaj
Tropojë Fushe-Lumi
4 103.83 43868 500 1617 Mark Prel Progni, Age Gjon
Progni
Tropojë Fierzë
5 173.12 497/2/2 300 2170 Sajmir Osman Zhanan, Lindita
Agim Zhana
Tropojë Koçanaj
6 48 550/20 300 3610 Bekri Muhamet Tahiraj  Kukës Topojan
7 51.5 550/11 300 3611 Muhamet Hysni Tahiraj, Fatmira
Mehmet Tahiraj
Kukës Topojan
8 87.41 550/10 300 36/10 Muhamet Hysni Tahiraj, Fatmira
Mehmet Tahiraj
Kukës Topojan
9 39.32 5/160 300 3425 Korab Enver Gjuta Juventila
Osman Gjuta
Kukës Shtiqën
10 102.85 5/161 300 3425 Korab Enver Gjuta, Juventila
Osman Gjuta
Kukës Shtiqën
11 123.6 5/89/2 300 3425 Besnik Qemal Gjuta, Zyrafete
Musli Gjuta
Kukës Shtiqën
12 113.04 980 300 2204 Xheladin Iljaz Omuri, Have
Shaban Omuri
Kukës  Kolesjan
13 130.41 2/252 300 1276 NIKOLL ZEF PEPKOLAJ, GEZIME MARK
PEPKOLAJ
BAJRAM CURRI BREG-LUMI
14 123.63 10/92 300 1993 PASHKË PJETËR GJURA TROPOJE KUKES
15 188.85 50/18 300 3085 ISLAM MIFTAR BRATI, DRITE MIFTAR
BRATI
HAS QARR
16 113.36 30/237 300 3821 ABDULLAH LIMAN CENALIA, MIRE
SINAN CENALIA
HAS VRANISHT
17 114.68 9/5 300 1347 ADEM BAJRAM ORUÇI, VJOLLCA MAN
ORUÇI
BAJRAM CURRI DARDANIA
18 94.76 11/173 300 1347 GANI HASAN GJONGECAJ BAJRAM CURRI BAJRAM CURRI
19 101.84 11/170 300 1347 GANI HASAN GJONGECAJ BAJRAM CURRI BAJRAM CURRI
20 46.96 10/13 70.56 1347 HAMIT MUSTAF ISMAILISUFAJ,
SHKURTE TAHIR ISMAILISUFAJ
BAJRAM CURRI PARTIZANI
21 50.16 10/165 61.21 1347 HYSNI MAN HAKLAJ, SANIE SYLEJMAN
HAKLAJ
BAJRAM CURRI PARTIZANI

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU