Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Lezhë

DREJTORIA E ASHK LEZHË

Dt. 11.02.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK LEZHË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. FATMIR XHEMAL CURAJ, ISHULL-SHENGJIN, ZK 1987, BASHKIA LEZHE, LEZHË
  2. ENGJELL PAL NIKA, ZK 2364, LAC, BASHKIA KURBIN, LEZHE
  3. FRED PRENG SYZIU, LAC, ZK 2364, BASHKIA KURBIN, LEZHË
  4. MARK NIKOLL IVANAJ, MALI-SHENGJIN, ZK 2569, BASHKIA LEZHE, LEZHË

DREJTOR

ARIS MEMA