Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Lezhë

DREJTORIA E ASHK LEZHË

Dt. 20.02.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK LEZHË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. PETRIT GJETO DEDA, ISHULL-LEZHE, ZK 1986, NR PAS. 65/123, BASHKIA LEZHË, LEZHË
  2. PETRIT GJETO DEDA, ISHULL-LEZHE, ZK 1986, NR PAS. 65/124, BASHKIA LEZHË, LEZHË
  3. MUHARREM REXHEP DERVISHI, FUSHE MAMURRAS, ZK 3976, NR PAS. 202/250, BASHKIA KURBIN, LEZHË

DREJTOR

ARIS MEMA