Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Lezhë

DREJTORIA E ASHK LEZHË

Dt. 20.02.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK LEZHË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. MARTIN NIKOLL SUTI, KOSTANDIN VLASH SUTI, L. NR. 3, ZK 2364, NR PAS. 3/1253, BASHKIA KURBIN, LEZHË
  2. ADRIATIK MEHMET SYLSHABANAJ, MAMURRAS, ZK 2586, NR PAS. 1/2016, BASHKIA KURBIN, LEZHË
  3. FRANGE KOL SUTI, GENT LEK SUTI, L. NR. 3, ZK 2364, NR PAS. 3/1250, BASHKIA KURBIN, LEZHË
  4. NDUE PASHK SUTI, L. NR. 3, ZK 2364, NR PAS. 3/1252, BASHKIA KURBIN, LEZHË

DREJTOR

ARIS MEMA