Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Lezhë

DREJTORIA E ASHK LEZHË

Dt. 04.03.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK LEZHË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. ALEKSANDER NIKOLL PRENGA, FAN-SHENGJIN, ZK 3345, BASHKIA MIRDITE, QARKU LEZHE
  2. HAMID DIK TAFA, MILOT, ZK 2693, BASHKIA KURBIN, QARKU LEZHE
  3. MARK FRROK LLESHI, BUKMIRE, ZK 1304, BASHKIA MIRDITE, QARKU LEZHE
  4. MARK PRENG MARGJEGJAJ, HEBE, ZK 1944, BASHKIA MIRDITE, QARKU LEZHE
  5. GJOK MARK ÇUNI, LAÇ, ZK 2364, BASHKIA KURBIN, QARKU LEZHE
  6. DIELLË TOM ULAJ, NENE TEREZA, ZK 8532, BASHKIA LEZHE, QARKU LEZHE
  7. LEC GJERGJ TOMA, KAKARRIQ, ZK 2029, BASHKIA LEZHE, QARKU LEZHE
  8. NDUE GJIN LUGA, TARAZH, ZK 3563, BASHKIA MIRDITE, QARKU LEZHE

DREJTOR

ARIS MEMA