Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Lezhë

DREJTORIA E ASHK LEZHË

Dt. 04.07.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK LEZHË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

Nr Nr. prot.  Data Emri Atësia Mbiemri Qarku Bashkia QYTETI/FSHATI Adresa
1 376 09.01.2019 MARK NDUE PEMAJ LEZHE LEZHE KAKARRIQ BALLDRE
2 413 05.02.2019 PREL KOL GURI LEZHE LEZHE ISHULL-SHENGJIN SHENGJIN
3 225 TOM FRAN BRUNGA LEZHE LEZHE SKENDERBEG LEZHE
4 209 25.10.2018 SARIJE XHEMAL DERVISHI LEZHE KURBIN SANXHAK/LAC SANXHAK/LAC
5 414 04.02.2019 PJETER MARK NDRECA LEZHE MIRDITE NDERSHEN OROSH
6 356 24.12.2018 PJETER MARK NDRECA LEZHE MIRDITE NDERSHEN OROSH
7 172 18.10.2018 GJIN KOL  LALAJ LEZHE LEZHE GURRA GURRA
8 173 18.10.2018 MARK GJIN LALAJ LEZHE LEZHE GURRA GURRA
9 208 25.10.2018 PJETER ZEF PREÇI LEZHE LEZHE KALLMET RABOSHTE
10 96 FRAN NIKOLL MARGJONI LEZHE LEZHE LEZHE PLLANE
11 425 15.02.2019 SOKOL TOME VUKSANI LEZHE KURBIN F.KUQE GORRE
12 464 27.03.2019 QEMAL FERAT LIKA LEZHE MIRDITE FAN URA E FANIT
13 174 18.10.2018 PRENG  PJETER LALAJ LEZHE LEZHE GURRA GURRA
14 534 12.06.2019 AVNI BAJRAM HETAJ LEZHE KURBIN MAMURRAS L.DEMOKRACIA

DREJTOR

ARIS MEMA