Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Lezhë

DREJTORIA E ASHK LEZHË

Dt. 29.07.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK LEZHË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. QAMIL RAMAZAN META, ZK 3976, FUSHE-MAMURRAS
  2. FRAN NDUE GJINI, ZK 1313, MIRDITE
  3. PREK LEK PJETRUSHI, ZK 8632, KODERMALEKAJ

DREJTOR

ARIS MEMA