Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Lezhë

DREJTORIA E ASHK LEZHË

Dt. 09.10.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK LEZHË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. KUJTIM PJETER CARA, SHEHER, ZK 8631, BASHKIA LEZHË, LEZHË
  2. SELAMIE RASIM VELIA, MAMURRAS, ZK 2586, BASHKIA KURBIN, LEZHË
  3. MARK/FRAN NDUE PALI, SHENKOLL, ZK 3351, BASHKIA LEZHË, LEZHË
  4. VIKTOR MHILL GJONI, FUSHE MILOT, ZK 1677, BASHKIA KURBIN, LEZHË
  5. RASIE HALIL VELIA, MAMURRAS, ZK 2586, BASHKIA KURBIN, LEZHË
  6. AGRON PASHKO NDREU, PLLANE, ZK 2995, BASHKIA LEZHË, LEZHË
  7. NDUE GJERGJ TOMA, KAKARRIQ, ZK 2029, BASHKIA LEZHË, LEZHË
  8. NIKOLIN NDUE MUÇA, SHENKOLL, ZK 3351, BASHKIA LEZHË, LEZHË
  9. ILIRJAN PAL NDOJA, SELITË,ZK 3295, BASHKIA KURBIN, LEZHË
  10. BESNIK GJERGJ GJINI, RUBIK,ZK 3244, BASHKIA MIRDITË, LEZHË

DREJTOR

ARIS MEMA