Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Shkodër

DREJTORIA E ASHK SHKODËR

Dt. 29.07.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK SHKODËR bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. MUSTAFE ISA SHAHINI, ADMIN MUSTAF SHAHINI, ZK 8591, SHKODER
 2. SKENDER ABDULLAH KELMENDI, ZK 8591, SHKODER
 3. KYDRETE QAMIL DRAGUSHA, VALDETE QAMIL GRADECI, DURIME QAMIL KALAJA, BUJAR QAMIL RAMJA, BEHAR QAMIL RAMJA, BESNIK QAMIL RAMJA, ZK 8593, SHKODER
 4. TONIN TOME CAPALIKU, MADAILENA LEC CAPALIKU, ZK 8593, SHKODER
 5. EDMOND ANTON SHKRELI, GJYZEPINA ANTON PAPANASTASI, MIKEL ANTON SHKRELI, RITA DONAT SHKRELI DONAT, PJERIN SHKRELI, ZK 8593, SHKODER
 6. DONADO GJOVALIN PALI, ZK 2488, SHKODER
 7. MUHAMET SHEUQET LACEJ, ZK 8594, SHKODER
 8. VALBONA EQEREM MYFTIA, ZK 8591, SHKODER
 9. FATOZ SHYQYRI MANI, ZK 8592, SHKODER
 10. SAIT SHYQYRI HAVERI, ZK 8593, SHKODER
 11. SABAH HAMDI VADINAJ, ERVIN SABAH VADINAJ, ERIONA SABAH VADINAJ, ZK 8592, VAU I DEJES
 12. TONIN LEC SHKRELI, ZK 8593, SHKODER

DREJTOR

ILIR DIBRA