Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Tiranë Rurale 1

DREJTORIA E ASHK TIRANA RURALE 1

Tiranë, më 27.09.2019

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK, Tirana Rurale 1 bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. AGRON ZEJNEL ALMADHI, ZK 1978, IBË E SIPËRME, TIRANË
 2. RESHAT MUSTAFA DIKU, ZK 1977, IBË E POSHTME, TIRANË
 3. RAMAZAN XHAFERR STAFA, ZK 1498, PETRELË, TIRANË
 4. SHKËLQIM OSMAN SALLAKU, ZK 1977, IBË E POSHTME, TIRANË
 5. SALI AHMET ÇAKRRI, ZK 1978, IBË E SIPËRME, TIRANË
 6. ESMERALDA IBRAHIM ALIU, ZK 1977, BËRZHITË, TIRANË
 7. FLLANZE ISMAIL ALIMADHI, ZK 1978, BËRZHITË, TIRANË
 8. FERDINAND TRIM RRUMBULLAKU, ZK 1978, BËRZHITË, TIRANË
 9. RAMAZAN JONUZ KALOSHI, ZK 1978, BËRZHITË, TIRANË
 10. ELMI SULEJMAN HASA, ZK 1170, PETRELË, TIRANË
 11. IBRAHIM RAMAZAN KULLOJKA, ZK 1978, BËRZHITË, TIRANË
 12. SULEJMAN HYSEN HASA, ZK 1170, PETRELË, TIRANË
 13. VASIL HAZIZ MENA, ZK 1498, BËRZHITË, TIRANË
 14. FATMIR FADIL KULLOJKA, ZK 1978, BËRZHITË, TIRANË

DREJTOR

RISENA XHAJA