Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Tiranë Rurale 1

DREJTORIA E ASHK TIRANA RURALE 1

Tiranë, më 22.05.2020

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK, Tirana Rurale 1 bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore.

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. NAIM SHEFQET KOÇI, DAJT, ZK 2380, TIRANE
  2. PASHK DED KOLA, NERIM SULEJMAN/ LIRIJE RIZA/ ELDA NERIM/ ERJON NERIM MUHARREMI, DAJT, ZK 2380, TIRANE
  3. FATMIR RAMAZAN SKIFERI, PETRELE, ZK 2954, TIRANË
  4. RUZHDI HYSMET SHERIFI, BERZHITE, ZK 1977, TIRANË

DREJTOR

RISENA XHAJA