Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Tiranë Rurale 1

DREJTORIA E ASHK TIRANA RURALE 1

Tiranë, më 20.09.2019

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK, Tirana Rurale 1 bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. AGIM SHYQYRI ELBA, ZK 1977, BËRZHITË, TIRANË
  2. ABDULLA PETRIT GJOSHI, ZK 1978, PETRELË, TIRANË
  3. ILIR ALI SINA, ZK 1978, BËRZHITË, TIRANË
  4. ADEM MUSA DUKA, ZK 1978, BËRZHITË, TIRANË
  5. SHAQIR OSMAN SALLA, ZK 1978, BËRZHITË, TIRANË
  6. ZEJNEL JONUZ ALIMADHI, ZK 1978, BËRZHITË, TIRANË
  7. MURAT BAFTJAR SHERIFI, ZK 1977, BËRZHITË, TIRANË
  8. IBRAHIM HARIZ DIKU, ZK 1977, PETRELË, TIRANË
  9. RAMAZAN REFIK GJUZI, ZK 1170, BËRZHITË, TIRANË
  10. DHIMITËR XHEMALI HIDRI, ZK 1977, BËRZHITË, TIRANË
  11. BEKIM HAMDI STAFA, ZK 1978, BËRZHITË, TIRANË
  12. XHELAL BAJRAM SULA, ZK 1977, BËRZHITË, TIRANË
  13. ASTRIT RAMAZAN QERSHORI, ZK 2954, PETRELË, TIRANË
  14. SKËNDER IBRAHIM BANJA, ZK 1977, BËRZHITË, TIRANË
  15. KADRI OSMAN BSHA, ZK 1978, PETRELË, TIRANË
  16. DURIM TRIM RRUMBULLAKU, ZK 1978, BËRZHITË, TIRANË
  17. ILIR HYSEN LIKA, ZK 1978, BËRZHITË, TIRANË
  18. ALLMAN QAZIM DORZI, ZK 8240, FARKË, TIRANË

DREJTOR

RISENA XHAJA