Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 29.10.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ALUIZNI bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. BENARD MEKOLI SHEHU, L. PAVARSIA, VLORË
  2. MUSTAFA/MEHMET/REMZI/SHYQYRI ISA MUHAMETI, L. PARTIZANI, VLORË
  3. ALQIVIAD JORGJI MARTINO, DHËRMI, HIMARË

Faleminderit!

DREJTOR

TAULAND CANAMETI